Monitorul Oficial
nr. 828/23 decembrie 2013

Publicare
  1.   L. nr.375/19-12-2013 
LEGE privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 1.782 mp; aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Palas, județul Constanța, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
-
  2.   D. nr.1.122/18-12-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Palas, județul Constanța, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
-
  3.   D. nr.1.200/18-12-2013 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Comandor
-
  4.   D. nr.1.201/18-12-2013 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Industrial și Comercial
-
  5.   D. nr.1.202/18-12-2013 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  6.   O. nr.93/11-12-2013 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităților de gaze naturale rezultate din activitatea de producție necesare acoperirii consumului pe piața reglementată
A
  7.   O. nr.110/18-12-2013 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de alimentare din amonte și de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.220/2006
-
  8.   O. nr.111/18-12-2013 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009
A


Duminică, 21 iulie 2024, 13:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.