Monitorul Oficial
nr. 679/5 noiembrie 2013

Publicare
  1.   L. nr.280/31-10-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare
-
  2.   D. nr.845/30-10-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
  3.   L. nr.281/31-10-2013 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
-
  4.   D. nr.846/30-10-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
-
  5.   H.G. nr.835/25-10-2013 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2013 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 si km 495+800" pe teritoriul localităților Caransebeș, Buchin și Păltiniș
-
  6.   O. nr.151/31-10-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administrației si internelor nr. 52/2012
-
  7.   O. nr.1.348/28-10-2013 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigație interioară care arborează pavilion român
A
  8.   Decizie nr.2.742/24-10-2013 (O.N.P.C.S.B.)
DECIZIE a președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe
V
  9.   O. nr.3.310/1.365/31-10,01-11-2013 (M.D.R.A.P., M.Tr.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului transporturilor pentru modificarea Ordinului ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor și a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean
A
  10.   H. nr.52/24-10-2013 (A.S.F.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normei nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuția către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiții alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum și administrarea de către un administrator de fonduri de investiții alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România
-
  11.   N. nr.13/2013 (A.S.F.)
Norma nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuția către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiții alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum și administrarea de către un administrator de fonduri de investiții alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România
-


Sâmbătă, 25 mai 2024, 01:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.