Monitorul Oficial
nr. 387/28 iunie 2013

Publicare
  1.   L. nr.193/26-06-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  2.   D. nr.611/25-06-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
  3.   H.S. nr.47/25-06-2013 
HOTĂRÂRE privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii
-
  4.   D.C.C. nr.281/23-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
V
  5.   D.C.C. nr.283/23-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989
V
  6.   D.C.C. nr.299/23-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24, art. 35 și art. 42 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
V
  7.   O.U.G. nr.67/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
A
  8.   O.U.G. nr.70/26-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
V
  9.   H.G. nr.412/26-06-2013 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru desfășurarea unor misiuni externe cu caracter umanitar
-
  10.   H.G. nr.414/26-06-2013 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pe anul 2013, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum și de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
  11.   H.G. nr.416/26-06-2013 
HOTĂRÂRE pentru revocarea și numirea unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
-
  12.   O. nr.805/27-06-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 245/2012 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
A


Sâmbătă, 25 mai 2024, 01:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.