Monitorul Oficial
nr. 213/15 aprilie 2013

Publicare
  1.   L. nr.91/12-04-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantității de 2.000 tone motorină pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
-
  2.   D. nr.365/11-04-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantității de 2.000 tone motorină pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
-
  3.   L. nr.92/12-04-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere în anul 2012
-
  4.   D. nr.366/11-04-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere în anul 2012
-
  5.   L. nr.95/12-04-2013 
LEGE pentru modificarea Leqii cooperației agricole nr. 566/2004
-
  6.   D. nr.369/11-04-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
-
  7.   L. nr.96/12-04-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
A
  8.   D. nr.370/11-04-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
  9.   L. nr.97/12-04-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime
-
  10.   D. nr.371/11-04-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime
-
  11.   L. nr.98/12-04-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
  12.   D. nr.372/11-04-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
  13.   L. nr.99/12-04-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor
-
  14.   D. nr.373/11-04-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor
-
  15.   H.G. nr.154/10-04-2013 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj
-
  16.   H.G. nr.156/10-04-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
  17.   Decizie nr.190/15-04-2013 
DECIZIE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Robert Marius Cazanciuc a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe
-
  18.   O. nr.41/04-04-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 82/2013
V


Duminică, 23 iunie 2024, 12:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.