Monitorul Oficial
nr. 131/12 martie 2013

Publicare
  1.   L. nr.35/08-03-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
A
  2.   D. nr.279/07-03-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
-
  3.   L. nr.36/08-03-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale
-
  4.   D. nr.280/07-03-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale
-
  5.   L. nr.37/08-03-2013 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
A
  6.   D. nr.281/07-03-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  7.   L. nr.39/08-03-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
-
  8.   D. nr.283/07-03-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
-
  9.   D.C.D. nr.12/12-03-2013 
DECIZIE privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților
-
  10.   H.G. nr.75/06-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale al României si Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene, semnat la Roma la 7 noiembrie 2012
-
  11.   Protocol/07-11-2012 
PROTOCOL de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale al României și Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene
-
  12.   H.G. nr.80/06-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale al României și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova, semnat la lași la 3 martie 2012
-
  13.   Protocol/03-03-2012 
PROTOCOL de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale al României și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova
-
  14.   H.G. nr.82/06-03-2013 
HOTĂRÂRE privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe și pentru măsuri de piață în agricultură
-
  15.   O. nr.M.18/07-03-2013 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. a) din Normele privind închirierea unor imobile sau părți din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.109/2011, și abrogarea unor ordine ale ministrului apărării naționale
V
  16.   O. nr.37/28-02-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea reducerilor și excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate
-
  17.   O. nr.10/205/19/09-01,07-02,13-02-2013 (M.S., M.M.S.C., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind tarifele pentru plasarea pe piață a produselor biocide și pentru solicitarea privind înscrierea substanțelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor si al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/96/2007
V


Marți, 21 mai 2024, 00:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.