Monitorul Oficial
nr. 781/20 noiembrie 2012

Publicare
  1.   H.S. nr.43/20-11-2012 
HOTĂRÂRE privind alegerea unui membru în Consiliul Superior al Magistraturii ca reprezentant al societătii civile
-
  2.   H.S. nr.44/20-11-2012 
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de senator
-
  3.   H.C.D. nr.43/20-11-2012 
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat
-
  4.   D. nr.712/16-11-2012 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  5.   D. nr.713/16-11-2012 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  6.   H.G. nr.1.095/06-11-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției financiare de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului la bugetul Grupării europene de cooperare teritorială "Rețeaua Europeană de Cunoștințe în Urbanism" în perioada 2012-2013
-
  7.   H.G. nr.1.104/14-11-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului privind cooperarea dintre Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România și Ministerul Agriculturii din Republica Azerbaidjan, semnat la Baku la 18 aprilie 2011
-
  8.   Acord/18-04-2011 
ACORD privind cooperarea dintre Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România și Ministerul Agriculturii din Republica Azerbaidjan
-
  9.   H.G. nr.1.105/14-11-2012 
HOTĂRÂRE pentru completarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a unei activități finanțate integral din venituri proprii
-
  10.   H.G. nr.1.108/14-11-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil situat în localitatea Agigea, județul Constanța, și darea acestuia în administrarea Ministerului Administrației și Internelor pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța
-
  11.   H.G. nr.1.109/14-11-2012 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, prin Unitatea Militară 0260 București și Unitatea Militară 0925 Suceava, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  12.   H.G. nr.1.110/14-11-2012 
HOTĂRÂRE privind încadrarea unui drum județean, trecut în domeniul public al statului, în categoria funcțională a drumurilor de interes național, precum și darea unui sector din acesta în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
-
  13.   O. nr.1.658/13-11-2012 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind organizarea parcurilor reci de nave și a Normelor privind organizarea iernaticelor de nave
-
  14.   O. nr.2368/1058/1501/30-10,01-11,15-11-2012 (M.D.R.T., M.Af.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului, al ministrului afacerilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe" din cadrul axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" a Programului operațional regional 2007-2013
-


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 21:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.