Monitorul Oficial
nr. 762/13 noiembrie 2012

Publicare
  1.   L. nr.206/09-11-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru completarea unor acte normative conexe
V
  2.   D. nr.695/07-11-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru completarea unor acte normative conexe
-
  3.   H.C.D. nr.42/12-11-2012 
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandatde deputat
-
  4.   H.G. nr.1.060/30-10-2012 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar, a caracteristicilor tehnice ale unor imobile și transmiterea acestora din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Clubul Sportiv Municipal "Drobeta- Tumu Severin’’ în domeniul public al județului Mehedinți și în administrarea Consiliului Județean Mehedinți
-
  5.   O. nr.240/1614/04-10,01-11-2012 (M.A.I., M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor și a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean
A
Republicare:
  6.   H.C.D. nr.8/24-02-1994 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului Camerei Deputaților
V


Miercuri, 28 februarie 2024, 17:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.