Monitorul Oficial
nr. 877/12 decembrie 2011

Publicare
  1.   L. nr.264/07-12-2011 
LEGE pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități
-
  2.   D. nr.2 939/06-12-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
-
  3.   L. nr.280/07-12-2011 
LEGE privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
-
  4.   D. nr.955/06-12-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
-
  5.   L. nr.281/12-12-2011 
LEGE pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin. (22) al art. 241 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
-
  6.   D. nr.959/12-12-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin. (22) al art. 241 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
-
  7.   O. nr.1.167/25-11-2011 (M.C.S.I.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și societății informaționale pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date
-
  8.   O. nr.1.855/29-11-2011 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului executiv de cooperare în domeniile culturii, mass-mediei, educației și științei dintre Guvernul României și Guvernul Statului Kuwait pentru anii 2011-2015, semnat la București la 25 octombrie 2011
-
  9.   H.C.S.M. nr.829/15-11-2011 
HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
A
  10.   C. nr.43/07-12-2011 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind declararea zilei de 3 ianuarie 2012 ca zi nebancară
-


Marți, 23 iulie 2024, 05:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.