Monitorul Oficial
nr. 724/13 octombrie 2011

Publicare
  1.   H.C.D. nr.22/12-10-2011 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 10/2011 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru afaceri europene
-
  2.   H.C.D. nr.23/12-10-2011 
HOTĂRÂRE privind numirea a 3 membri ai Adunării reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
-
  3.   D. nr.737/13-10-2011 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Ofițer
-
  4.   D.C.C. nr.1.142/13-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
V
  5.   H.G. nr.1.006/12-10-2011 
HOTĂRÂRE privind donarea unor mijloace fixe pentru munca de poliție, aparținând domeniului privat al statului, Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova
-
  6.   H.G. nr.1.007/12-10-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011
-
  7.   O. nr.218/1.424/11-10-2011 (M.A.I., M.S.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor și al ministrului sănătății privind aprobarea cantităților maxime de produse alimentare de bază care pot fi achiziționate lunar de către fiecare pensionar în cadrul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari "Coșul de solidaritate"
-
  8.   O. nr.219/235/11-10,12-10-2011 (M.A.I., M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea specificațiilor tehnice ale produselor alimentare de bază care fac obiectul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari "Coșul de solidaritate"
-
  9.   O. nr.5.550/06-10-2011 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar
-
Republicare:
  10.   O.U.G. nr.86/08-11-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind organizarea activității practicienilor în insolvență
V


Marți, 21 mai 2024, 13:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.