Monitorul Oficial
nr. 460/30 iunie 2011

Publicare
  1.   O.U.G. nr.60/29-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii
V
  2.   O.U.G. nr.61/29-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
V
  3.   O.U.G. nr.62/29-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe
V
  4.   O.U.G. nr.63/29-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
V
  5.   H.G. nr.618/16-06-2011 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   H.G. nr.634/16-06-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 25 Stoenița, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Expert Petroleum Filiala Mediaș - S.R.L. și Celtique Energie Petroleum Ltd. UK
-
  7.   H.G. nr.644/22-06-2011 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Serviciului Român de Informații, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
-
  8.   Decizie nr.6/27-06-2011 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de explorare a apei geotermale din perimetrul Nord-Est Satu Mare
-
  9.   O. nr.571/27-06-2011 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe țară, fără regim special
-


Duminică, 23 iunie 2024, 13:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.