Monitorul Oficial
nr. 448/27 iunie 2011

Publicare
  1.   L. nr.133/27-06-2011 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
V
  2.   D. nr.610/27-06-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
-
  3.   H.G. nr.641/22-06-2011 
HOTĂRÂRE privind desființarea și reorganizarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea
-
  4.   O. nr.129/23-06-2011 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în funcție a personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituțională la nivelul Ministerului Administrației și Internelor
-
  5.   O. nr.4.478/23-06-2011 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare pentru domeniile științifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 Matematică și științe ale naturii, P2 - Științe inginerești și P3 - Științe biomedicale din cadrul Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
-


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 23:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.