Monitorul Oficial
nr. 421/16 iunie 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.409/07-04-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17-22, art. 23 și art. 25 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
V
  2.   D.C.C. nr.670/18-05-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) și ale art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
V
  3.   H.G. nr.558/01-06-2011 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul de Poliție Județean Iași în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale - Oficiul Județean de Telecomunicații Speciale Iași și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
A
  4.   H.G. nr.568/01-06-2011 
HOTĂRÂRE privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru Japonia
-
  5.   H.G. nr.584/08-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
-
  6.   H.G. nr.585/08-06-2011 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 333/2005 pentru reorganizarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic și de vânătoare
A
  7.   H.G. nr.591/08-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele și proiectele de investiții în turism și a surselor de finanțare a documentațiilor tehnice și a lucrărilor de execuție a programelor și obiectivelor de investiții în turism, precum și pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor și proiectelor de investiții în turism
A
  8.   H.G. nr.592/08-06-2011 
HOTĂRÂRE privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de producție de 4.500 mii tone/an"
-
  9.   H.G. nr.598/08-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 467/1990 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții "Racorduri la rețeaua de metrou din București, tronsonul I Sălăjan-Linia de centură și tronsonul II Gara de Nord-Basarab-Laromet"
-
  10.   H.G. nr.599/08-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, cu compensare, a terenului în suprafață de 35,9235 ha, din care 34,9303 ha proprietate publică a municipiului Brașov și 0,9932 ha proprietate publică a statului, în vederea realizării obiectivului "Dezvoltarea și reabilitarea domeniului schiabil în Poiana Brașov - municipiul Brașov, județul Brașov"
-
  11.   O. nr.M.45/03-06-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind resubordonarea Universității Naționale de Apărare "Carol I"
A
  12.   O. nr.M.47/07-06-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind resubordonarea Spitalului Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila"
-


Sâmbătă, 25 mai 2024, 02:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.