Monitorul Oficial
nr. 139/24 februarie 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.560/07-12-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 329 și ale art. 3307 din Codul de procedură civilă
V
  2.   H.G. nr.129/16-02-2011 
HOTĂRÂRE privind desființarea Centrului de Cercetări și Asistență Medicală Șimleu Silvaniei și reorganizarea Spitalului Orășenesc Șimleu Silvaniei
-
  3.   H.G. nr.130/16-02-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Spitalului Orășenesc Tășnad de la Consiliul Local al Orașului Tășnad la Consiliul Județean Satu Mare, precum și desființarea acestui spital prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare
-
  4.   H.G. nr.131/16-02-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010
-
  5.   H.G. nr.132/16-02-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, precum și pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008
-
  6.   H.G. nr.141/23-02-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor măsuri speciale ca urmare a stării de criză/urgență umanitară din Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă
-
  7.   O. nr.M.18/15-02-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosință asupra terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Naționale a unui program pentru construirea de locuințe
-
  8.   Decizie nr.124/17-02-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societății Comerciale EUROLIFE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. referitoare la revocarea administratorului unic - directorului general, numirea administratorului unic - directorului general și reluarea activității
-
  9.   Decizie nr.130/18-02-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea cu retragerea aprobării acordate domnului Ștefan Popa, conducător executiv la Societatea Comercială "Novofinance Groupe Broker de Asigurare și Reasigurare" - S.R.L.
-
  10.   Decizie nr.131/18-02-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea Societății Comerciale "Novofinance Groupe - Broker de Asigurare și Reasigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a activității
-
Rectificare:
  11.   L. nr.45/20-03-2009 
LEGE privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-


Miercuri, 19 iunie 2024, 16:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.