Monitorul Oficial
nr. 875/28 decembrie 2010

Publicare
  1.   H.G. nr.1.337/23-12-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 6 la Actul adițional pe anul 2010 la Contractul de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.667/2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 643/2010
-
  2.   H.G. nr.1.338/23-12-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea sumelor necesare Consiliului Superior al Magistraturii pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006
-
  3.   H.G. nr.1.339/23-12-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaților
-
  4.   O. nr.3.014/C/20-12-2010 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 2.714/C/2008 privind durata și periodicitatea vizitelor, greutatea și numărul pachetelor, precum și categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate și folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate
A


Marți, 23 aprilie 2024, 19:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.