Monitorul Oficial
nr. 846/16 decembrie 2010

Publicare
  1.   O.U.G. nr.109/06-12-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri financiar-bugetare
V
  2.   H.G. nr.1.223/02-12-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea listei obiectivelor de investiții, grădinițe reabilitate cu 1, 2 și 3 săli de grupă, cuprinse în "Proiectul privind incluziunea socială", și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
-
  3.   H.G. nr.1.271/13-12-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente unor obiective din domeniul public al statului, precum și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, precum și a Listei programelor finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2010
-
  4.   H.G. nr.1.272/15-12-2010 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Botoșani de către doamna Tudorache Silvana Cornelia
-
  5.   H.G. nr.1.275/15-12-2010 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
-
  6.   O. nr.2.687/30-11-2010 (M.E.C.M.A.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 632/2008 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii în vederea accesului la broadband și la serviciile conexe", aferentă operațiunii 3.1.1 "Sprijinirea accesului la broadband și la serviciile conexe", domeniul major de intervenție 3.1 "Susținerea utilizării tehnologiei informației", axa prioritară 3 "Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public", din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice"
-


Luni, 15 iulie 2024, 15:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.