Monitorul Oficial
nr. 765/16 noiembrie 2010

Publicare
  1.   L. nr.204/11-11-2010 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
-
  2.   D. nr.1.084/10-11-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcții I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
-
  3.   L. nr.205/11-11-2010 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
A
  4.   D. nr.1.085/10-11-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
-
  5.   L. nr.211/11-11-2010 
LEGE privind modificarea și completarea Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009
-
  6.   D. nr.1.091/10-11-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009
-
  7.   L. nr.213/11-11-2010 
LEGE privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
-
  8.   D. nr.1.093/10-11-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
-
  9.   L. nr.219/11-11-2010 
LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
  10.   D. nr.1.099/10-11-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
  11.   H.G. nr.1.023/06-10-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică", regie autonomă aflată în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
-
  12.   O. nr.246/08-11-2010 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Statutului Fundației "Colegiul Național de Afaceri Interne"
-


Duminică, 23 iunie 2024, 13:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.