Monitorul Oficial
nr. 647/16 septembrie 2010

Publicare
  1.   H.C.D. nr.24/15-09-2010 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 34 din Regulamentul Camerei Deputaților
-
  2.   H.S. nr.21/14-09-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  3.   D. nr.906/16-09-2010 
DECRET pentru numirea președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție
-
  4.   D. nr.907/16-09-2010 
DECRET pentru numirea vicepreședintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție
-
  5.   D. nr.908/16-09-2010 
DECRET pentru numirea președintelui Secției comerciale a Înaltei Curți de Casație și Justiție
-
  6.   D. nr.909/16-09-2010 
DECRET pentru numirea președintelui Secției civile și de proprietate intelectuală a Înaltei Curți de Casație și Justiție
-
  7.   H.G. nr.921/01-09-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul General al Poliției Române în domeniul public al comunei Găneasa și în administrarea Consiliului Local al Comunei Găneasa, județul Olt
-
  8.   H.G. nr.958/08-09-2010 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții-anexe aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Harghita, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
-
  9.   O. nr.1.433/09-09-2010 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea Procedurii privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, precum și conținutul Registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 904/2010
A
  10.   O. nr.2.176/C/03-09-2010 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale
A
  11.   O. nr.2.307/15-09-2010 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Statutului CEC BANK S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 425/2008
-
  12.   Ini.Leg./17-09-2010 
Proiect de lege privind completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-


Vineri, 12 aprilie 2024, 23:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.