Monitorul Oficial
nr. 502/20 iulie 2010

Publicare
  1.   L. nr.175/16-07-2010 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
A
  2.   D. nr.834/16-07-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
  3.   H.G. nr.561/09-06-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului, semnat la București la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului de cooperare economică și tehnică dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei, semnat la București la 27 octombrie 1993
-
  4.   H.G. nr.570/16-06-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului statistic național anual 2010
-
  5.   H.G. nr.576/16-06-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea listei pentru 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
-
  6.   H.G. nr.577/16-06-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare a celei de-a doua tranșe la costurile naționale de participare la programul de cooperare tehnică al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, furnizată în cadrul proiectului regional RER/0/016 - "Dezvoltarea resurselor umane și sprijinul tehnologiei nucleare", pe anul 2008-2009
-
  7.   H.G. nr.626/30-06-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2009 privind aprobarea proiectelor selectate și a finanțării acestora în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
-
  8.   O. nr.152/06-07-2010 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor
A
  9.   C.E.D.O./21-02-2008 
Hotărârea din 21 februarie 2008, definitivă la 21 mai 2008, în Cauza Pappszasz împotriva României
-
  10.   O. nr.642/02-07-2010 (B.N.R.)
ORDIN privind dispunerea radierii din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale EASY LEASING IFN - S.A.
-


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 23:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.