Monitorul Oficial
nr. 453/2 iulie 2010

Publicare
  1.   L. nr.127/30-06-2010 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2009 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
-
  2.   D. nr.614/29-06-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2009 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
-
  3.   L. nr.128/30-06-2010 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne
-
  4.   D. nr.615/29-06-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne
-
  5.   L. nr.129/30-06-2010 
LEGE pentru completarea art. 322 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
-
  6.   D. nr.616/29-06-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 322 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
-
  7.   L. nr.130/30-06-2010 
LEGE pentru modificarea art. 15 alin. (1) și (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
-
  8.   D. nr.617/29-06-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 15 alin. (1) și (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
-
  9.   O.U.G. nr.76/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A


Duminică, 23 iunie 2024, 21:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.