Monitorul Oficial
nr. 436/29 iunie 2010

Publicare
  1.   O.U.G. nr.56/23-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale
V
  2.   O.U.G. nr.57/23-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea unor acte normative din domeniul finanțelor publice
V
  3.   H.G. nr.593/23-06-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Mediului și Pădurilor al României și Ministerul Mediului al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul protecției mediului, semnat la București la 27 aprilie 2010
-
  4.   O. nr.18/24-06-2010 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 76/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaș
V
  5.   O. nr.M.69/24-06-2010 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind desfășurarea unor activități în memoria personalului militar căzut la datorie în misiuni în străinătate, în teatrele de operații, în acțiuni de luptă sau în atentate teroriste
-
  6.   O. nr.118/1709/20-05,10-06-2010 (M.A.I., M.D.R.T.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor și al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unități de alimentație publică și unități de agrement
V
  7.   O. nr.1.889/25-06-2010 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 500/2007
A
Rectificare:
  8.   O. nr.1.782/C/01-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  9.   O. nr.1.979/C/16-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  10.   O. nr.2.856/C/21-10-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  11.   O. nr.2.936/C/27-10-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  12.   O. nr.3.133/C/19-11-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Duminică, 23 iunie 2024, 14:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.