Monitorul Oficial
nr. 805/25 noiembrie 2009

Publicare
  1.   L. nr.355/20-11-2009 
LEGE privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război
V
  2.   D. nr.1.706/17-11-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război
-
  3.   L. nr.365/20-11-2009 
LEGE privind acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internațional, propuse și aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional, prin Rezoluția 63-2 pentru perfecționarea sistemului de vot și a reprezentativității în cadrul Fondului Monetar Internațional, la Washington la data de 28 aprilie 2008, și, respectiv, prin Rezoluția 63-3 pentru extinderea autorității investiționale a Fondului Monetar Internațional, la Washington la data de 5 mai 2008
-
  4.   D. nr.1.718/19-11-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internațional, propuse și aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional, prin Rezoluția 63-2 pentru perfecționarea sistemului de vot și a reprezentativității în cadrul Fondului Monetar Internațional, la Washington la data de 28 aprilie 2008, și, respectiv, prin Rezoluția 63-3 pentru extinderea autorității investiționale a Fondului Monetar Internațional, la Washington la data de 5 mai 2008
-
  5.   L. nr.366/20-11-2009 
LEGE privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orașului Cisnădie și în administrarea Consiliului Local al Orașului Cisnădie, județul Sibiu
-
  6.   D. nr.1.719/19-11-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul de CercetareDezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orașului Cisnădie și în administrarea Consiliului Local al Orașului Cisnădie, județul Sibiu
-
  7.   L. nr.367/20-11-2009 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  8.   D. nr.1.720/19-11-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  9.   D.C.C. nr.1.460/10-11-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
V
  10.   D.C.C. nr.1.461/10-11-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală
V
  11.   D.C.C. nr.1.464/10-11-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 264 alin. 3 și 4 din Codul de procedură penală
V
  12.   H.G. nr.1.370/18-11-2009 
HOTĂRÂRE privind organizarea și efectuarea recensământului general agricol din România
-
  13.   H.G. nr.1.373/18-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
-
  14.   H.G. nr.1.376/18-11-2009 
HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Arhivelor Naționale
-
  15.   O. nr.204/02-09-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru modificarea și completarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deținătoare de nave din Ministerul Administrației și Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 636/2008
-
  16.   O. nr.1.730/20-11-2009 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, interimar, privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
-


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 21:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.