Monitorul Oficial
nr. 800/24 noiembrie 2009

Publicare
  1.   L. nr.360/20-11-2009 
LEGE pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  2.   D. nr.1.713/19-11-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  3.   L. nr.361/20-11-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
-
  4.   D. nr.1.714/19-11-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
-
  5.   L. nr.362/20-11-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
  6.   D. nr.1.715/19-11-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
  7.   L. nr.363/20-11-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
-
  8.   D. nr.1.716/19-11-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
-
  9.   D.C.C. nr.1.424/05-11-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 199 și art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală
V
  10.   D.C.C. nr.1.425/05-11-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
V
  11.   D.C.C. nr.1.438/05-11-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  12.   D.C.C. nr.1.458/10-11-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 386 lit. e) din Codul de procedură penală
V
  13.   H.G. nr.1.324/04-11-2009 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Gărzii Financiare
A
  14.   Decizie nr.767/23-11-2009 
DECIZIE pentru numirea domnului Staicu Mircea Cristian în funcția publică de secretar general în cadrul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național
-
  15.   Decizie nr.768/23-11-2009 
DECIZIE pentru constatarea încetării, la cerere, a mandatului președintelui Comisiei pentru bursa specială "Guvernul României"
-


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 18:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.