Monitorul Oficial
nr. 788/19 noiembrie 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.290/08-10-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art. 43 alin. 3 și art. 62 din Codul familiei și art. 2 alin. (1) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
V
  2.   D.C.C. nr.1.298/13-10-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 3 alin. (1), (6), (7) și (8), art. 4 alin. (1) și (2) și art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
V
  3.   D.C.C. nr.1.312/13-10-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
V
  4.   D.C.C. nr.1.453/05-11-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 266-268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  5.   H.G. nr.1.348/11-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mehedinți, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mehedinți
-
  6.   O. nr.1.487/04-11-2009 (M.M.)
ORDIN al ministrului mediului, interimar, pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.222/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", precum și a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere și durata închirierii
A
Republicare:
  7.   L. nr.273/21-06-2004 
LEGE privind regimul juridic al adopției
V


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 21:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.