Monitorul Oficial
nr. 645/1 octombrie 2009

Publicare
  1.   L. nr.291/28-09-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
-
  2.   D. nr.1.338/25-09-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
-
  3.   L. nr.292/28-09-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
-
  4.   D. nr.1.339/25-09-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
-
  5.   L. nr.293/28-09-2009 
LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
  6.   D. nr.1.340/25-09-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
  7.   L. nr.294/28-09-2009 
LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității
-
  8.   D. nr.1.341/25-09-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității
-
  9.   L. nr.295/28-09-2009 
LEGE pentru modificarea și completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
  10.   D. nr.1.342/25-09-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
  11.   L. nr.297/28-09-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
A
  12.   D. nr.1.344/25-09-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
-
  13.   L. nr.298/28-09-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
-
  14.   D. nr.1.345/25-09-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
-
  15.   O. nr.2.286/C/25-08-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  16.   O. nr.2.450/C/10-09-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  17.   H. nr.09/181/148/31-08-2009 (C.E.C.C.A.R., C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea înființării Consiliului de Coordonare a Relațiilor Internaționale (CCRI)
-


Duminică, 21 iulie 2024, 14:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.