Monitorul Oficial
nr. 614/10 septembrie 2009

Publicare
  1.   H.S. nr.17/09-09-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  2.   D.C.C. nr.942/25-06-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 și art. 269 alin. 1 din Codul de procedură civilă, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Legii nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și ale art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate
-
  3.   D.C.C. nr.972/25-06-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
-
  4.   D.C.C. nr.974/25-06-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
-
  5.   D.C.C. nr.1.012/07-07-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (2) și (4) și art. 42 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și ale anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000
-
  6.   D.C.C. nr.1.020/09-07-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
-
  7.   D.C.C. nr.1.024/09-07-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 198 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
  8.   D.C.C. nr.1.040/09-07-2009 
DECIZIE privind constituționalitatea dispozițiilor art. 154, art. 155 și art. 156 din Regulamentul Camerei Deputaților
-
  9.   Decizie nr.607/08-09-2009 
DECIZIE privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Merchea Manole, inspector guvernamental
-
  10.   O. nr.1.884/C/08-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești pentru modificarea și completarea Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.854/C/2004
-
  11.   O. nr.111/03-09-2009 (B.N.R.)
ORDIN privind sancționarea ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București
-
  12.   O. nr.112/03-09-2009 (B.N.R.)
ORDIN privind sancționarea MKB Romexterra Bank - S.A.
-


Sâmbătă, 25 mai 2024, 01:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.