Monitorul Oficial
nr. 457/1 iulie 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.734/12-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 1 și 2 din Codul de procedură penală
V
  2.   D.C.C. nr.735/12-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedură penală
V
  3.   D.C.C. nr.770/12-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 123 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
V
  4.   D.C.C. nr.798/19-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38515 pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală
V
  5.   D.C.C. nr.818/26-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  6.   O.U.G. nr.90/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice
V
  7.   O.U.G. nr.91/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative
V
  8.   O.U.G. nr.92/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
V
  9.   O.U.G. nr.93/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri
V
  10.   H.G. nr.747/24-06-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al județului BistrițaNăsăud, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud
-
  11.   H.G. nr.748/24-06-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.002/2003 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societăților comerciale de distribuție a gazelor naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș
-
  12.   O. nr.736/10-06-2009 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea datei ieșirii din vigoare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Italia cu privire la promovarea și garantarea reciprocă a investițiilor, semnat la Roma la 6 decembrie 1990, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 319/1991
-


Luni, 15 iulie 2024, 15:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.