Monitorul Oficial
nr. 293/5 mai 2009

Publicare
  1.   L. nr.121/29-04-2009 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă
-
  2.   D. nr.727/28-04-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă
-
  3.   L. nr.130/29-04-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2008 privind unele măsuri financiare
-
  4.   D. nr.736/28-04-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2008 privind unele măsuri financiare
-
  5.   D.C.C. nr.138/05-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1770 din Codul civil
V
  6.   D.C.C. nr.384/19-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  7.   D.C.C. nr.385/19-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 63 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  8.   D.C.C. nr.388/19-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  9.   D.C.C. nr.394/19-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă
V
  10.   H.G. nr.485/28-04-2009 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, Consiliului Județean Dâmbovița, pentru finanțarea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor pentru bunuri și servicii ale Spitalului de Psihiatrie Cronici - Gura Ocniței
-
  11.   O. nr.239/28-04-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind interdicția pescuitului în timpul nopții
A
  12.   O. nr.329/28-04-2009 (A.N.P.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind cofinanțarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2009
-
  13.   C.E.D.O./27-09-2007 
Hotărârea din 27 septembrie 2007 în Cauza Grozescu împotriva României
-
Rectificare:
  14.   O.U.G. nr.141/06-12-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
V
  15.   Decizie nr.77/05-02-2009 (A.N.C.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului
A
  16.   O.U.G. nr.34/11-04-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
V
  17.   H.G. nr.409/01-04-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
-


Duminică, 16 iunie 2024, 12:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.