Monitorul Oficial
nr. 249/14 aprilie 2009

Publicare
  1.   D. nr.618/08-04-2009 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război
-
  2.   D. nr.619/08-04-2009 
DECRET privind conferirea Medaliei Naționale Serviciul Credincios, cu însemn de război
-
  3.   D. nr.620/08-04-2009 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Colan
-
  4.   D. nr.621/08-04-2009 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce
-
  5.   D.C.C. nr.401/19-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 și art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare
V
  6.   O.U.G. nr.34/11-04-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
V
  7.   O.U.G. nr.35/11-04-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
V
  8.   H. nr.1/03-04-2009 (C.C.Rech.)
Hotărârea Comisiei Centrale de Rechiziții pentru aprobarea Listei cu prețurile principalelor bunuri consumptibile rechiziționabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2009
-
  9.   O. nr.195/26-03-2009 (M.D.R.L.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și locuinței pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public, din mediul rural și mic urban - obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I."
-
  10.   O. nr.2115/13-03-2009 (M.C.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național pentru modificarea Normelor metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor și procedura de plată a sumelor datorate pentru operațiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național nr. 2.029/2009
-


Sâmbătă, 15 iunie 2024, 01:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.