Monitorul Oficial
nr. 200/30 martie 2009

Publicare
  1.   L. nr.45/20-03-2009 
LEGE privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
  2.   D. nr.456/18-03-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
  3.   Decizie nr.377/26-03-2009 
DECIZIE privind promovarea temporară a domnului Petre George Pavelescu în funcția publică de secretar general al Ministerului Sănătății
-
  4.   Decizie nr.378/27-03-2009 
DECIZIE pentru stabilirea componenței Comisiei privind determinarea oportunității, eligibilității și aprobării proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
-
  5.   Decizie nr.379/27-03-2009 
DECIZIE privind eliberarea domnului Valică Gorea din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Nucleare
-
  6.   Decizie nr.380/27-03-2009 
DECIZIE privind numirea domnului Ion Năstăsescu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Nucleare
-
  7.   Decizie nr.381/27-03-2009 
DECIZIE privind promovarea temporară a domnului Ioan Mihăilă în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Turismului
-
  8.   O. nr.M.33/23-03-2009 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind delegarea către secretarul de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și informare publică a competenței îndeplinirii unor atribuții aflate în responsabilitatea ministrului apărării naționale
A
  9.   O. nr.302/19-03-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea scutirii de la plata unor tarife aeroportuare a aeronavelor civile care execută zboruri-școală
A
  10.   O. nr.985/C/23-03-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane
-
  11.   O. nr.3414/16-03-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării privind aprobarea Planului-cadru de învățământ pentru învățământul special - clasele a IX-a-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică
-
  12.   R. nr.3/19-03-2009 (B.N.R.)
REGULAMENT privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
A
  13.   Listă/30-03-2009 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-


Miercuri, 19 iunie 2024, 16:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.