Monitorul Oficial
nr. 899/31 decembrie 2008

Publicare
  1.   O.U.G. nr.222/30-12-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și instituțiilor publice centrale și locale
V
  2.   O.U.G. nr.223/30-12-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
V
  3.   O.U.G. nr.224/30-12-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
SE
  4.   O.U.G. nr.225/30-12-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiției
V
  5.   O.U.G. nr.226/30-12-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri financiar-bugetare
V
  6.   H.G. nr.1.715/30-12-2008 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru diminuarea cheltuielilor la entitățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială
-
  7.   Decizie nr.308/30-12-2008 
DECIZIE pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 190/2007 privind organizarea și funcționarea Cancelariei Primului-Ministru
A
  8.   Decizie nr.309/30-12-2008 
DECIZIE pentru aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Aparatului de lucru al viceprim-ministrului
-
  9.   O. nr.688/16-12-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative privind desemnarea structurilor Ministerului Internelor și Reformei Administrative și stabilirea responsabilităților acestora în implementarea Legii nr. 291/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora, semnat la București la 8 mai 2008, și pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia
-
  10.   O. nr.2.095/890/17-12-2008 (M.S.P., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2008
-
Rectificare:
  11.   O. nr.1.752/C/18-06-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  12.   O. nr.2.452/C/22-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Duminică, 21 iulie 2024, 14:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.