Monitorul Oficial
nr. 788/25 noiembrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.302/19-11-2008 
LEGE pentru completarea art. 42 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
-
  2.   D. nr.1.154/18-11-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 42 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
-
  3.   H.G. nr.1.451/12-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru atribuirea competenței Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației de a semna Actul adițional nr. 4 la Contractul comercial de închiriere de licențe nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României și Microsoft Ireland Operation Limited
-
  4.   O. nr.670/05-11-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea listei ocoalelor silvice care asigură la cerere, pe bază de contract, servicii silvice pentru proprietarii de fond forestier persoane fizice și juridice care nu și-au constituit ocoale silvice private
V
  5.   O. nr.4.700/07-07-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea programelor școlare revizuite pentru disciplinele de învățământ din aria curriculară Educație fizică și sport, clasele a V-a-a VIII-a
-


Duminică, 03 martie 2024, 11:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.