Monitorul Oficial
nr. 757/10 noiembrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.215/24-10-2008 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
-
  2.   D. nr.996/23-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
-
  3.   L. nr.258/04-11-2008 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
-
  4.   D. nr.1.068/04-11-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
-
  5.   L. nr.259/04-11-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz
-
  6.   D. nr.1.069/04-11-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz
-
  7.   L. nr.260/04-11-2008 
LEGE privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
V
  8.   D. nr.1.070/04-11-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
-
  9.   L. nr.261/04-11-2008 
LEGE privind modificarea și completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
-
  10.   D. nr.1.071/04-11-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
-
  11.   D.C.C. nr.1.032/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  12.   D.C.C. nr.1.033/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 23, art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1) și (2) pct. 2 și 3 și art. 63 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
V
  13.   H.G. nr.1.386/04-11-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării pe anul 2008, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008
-
  14.   H.G. nr.1.389/04-11-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" - S.A. Mediaș, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor
-
  15.   H.G. nr.1.391/04-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
A
  16.   Decizie nr.221/07-11-2008 
DECIZIE privind eliberarea domnului Ștefan Cosmeanu din funcția de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru
-
  17.   Decizie nr.222/07-11-2008 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Pavel Abraham din funcția de președinte al Agenției Naționale Antidrog
-
  18.   O. nr.5.742/28-10-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind Calendarul mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2009-2010
-


Duminică, 23 iunie 2024, 14:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.