Monitorul Oficial
nr. 743/3 noiembrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.220/27-10-2008 
LEGE pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
  2.   D. nr.1.010/25-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
  3.   L. nr.224/28-10-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006
-
  4.   D. nr.1.004/24-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006
-
  5.   L. nr.226/28-10-2008 
LEGE pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
-
  6.   D. nr.1.006/24-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
-
  7.   D.C.C. nr.1.040/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2811 alin. 2 din Codul penal
V
  8.   D.C.C. nr.1.042/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală
V
  9.   D.C.C. nr.1.044/09-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 255 alin. 1 și art. 6 alin. 3 din Codul de procedură penală
-
  10.   O. nr.M.106/24-10-2008 (M.A.)
ORDIN al ministrului apărării privind completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.9/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Planificare a Apărării
-
  11.   O. nr.276/12-05-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2008, întocmite de institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în subordinea/ coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  12.   O. nr.1.498/31-10-2008 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"
A
  13.   H. nr.20/29-09-2008 (C.N.I.)
HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 3/2008
-
  14.   O. nr.14/30-10-2008 (C.S.A.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor nr. 1/01 privind cuantumul și termenul de plată a taxei de funcționare datorate de asigurători și brokerii de asigurare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2001
A
  15.   O. nr.15/30-10-2008 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2009
A
  16.   O. nr.16/30-10-2008 (C.S.A.)
ORDIN pentru modificarea Normelor privind cota procentuală pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de protecție a victimelor străzii pentru anul 2008, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2007
A


Joi, 21 septembrie 2023, 16:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.