Monitorul Oficial
nr. 626/28 august 2008

Publicare
  1.   H.S. nr.38/26-08-2008 
HOTĂRÂRE cu privire la cererea de urmărire penală a domnului senator Șereș Ioan Codruț
-
  2.   H.S. nr.39/26-08-2008 
HOTĂRÂRE cu privire la cererea de urmărire penală a domnului senator Șereș Ioan Codruț
-
  3.   H.S. nr.40/26-08-2008 
HOTĂRÂRE cu privire la cererea de urmărire penală a domnului senator Păcuraru Nicolae Paul Anton
-
  4.   O.G. nr.23/27-08-2008 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
V
  5.   O.G. nr.24/27-08-2008 
ORDONANȚĂ pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
-
  6.   H.G. nr.849/13-08-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 12 decembrie 2007 și 12 februarie 2008 și la Washington D.C. la 9 iulie 2008, între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, pentru finanțarea Proiectului "Controlul poluării în agricultură", semnat la București la 16 ianuarie 2002
-
  7.   H.G. nr.902/20-08-2008 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Macedonenilor din România ca fiind de utilitate publică
-
  8.   H.G. nr.911/20-08-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile din România și Ministerul Protecției Mediului din Republica Serbia privind cooperarea în domeniul protecției mediului, semnat la București la 21 mai 2008
-
  9.   H.G. nr.913/20-08-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  10.   H.G. nr.915/20-08-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru Direcția Silvică Pitești
-
  11.   H.G. nr.916/20-08-2008 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
-
  12.   H.G. nr.917/20-08-2008 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării
-
  13.   H.G. nr.918/20-08-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Universitatea din Pitești
-
  14.   H.G. nr.954/20-08-2008 
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale Inspectoratului de Stat în Construcții și Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pe anul 2008 și acordarea de ajutoare pentru daunele provocate de calamitățile naturale
-
  15.   H.G. nr.961/27-08-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării premiilor pentru locurile 4-6 obținute la Jocurile Olimpice de Vară - Beijing 2008 și suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Agenția Națională pentru Sport
-
  16.   H.G. nr.963/27-08-2008 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
-
  17.   H.G. nr.971/27-08-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Departamentul pentru Afaceri Europene
-
  18.   O. nr.2.509/25-08-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată
-
  19.   O. nr.8.720/25-08-2008 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind delegarea competenței de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere
A


Luni, 22 aprilie 2024, 06:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.