Monitorul Oficial
nr. 574/30 iulie 2008

Publicare
  1.   D.C.C. nr.743/24-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal, precum și ale art. 171 alin. 2, art. 2781 alin. 8, art. 183 alin. 1 și 2 și art. 2 din Codul de procedură penală
V
  2.   D.C.C. nr.767/24-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 și art. 2481 din Codul penal
V
  3.   D.C.C. nr.769/24-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală
V
  4.   D.C.C. nr.811/03-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) din Legea nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România
V
  5.   D.C.C. nr.812/03-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (9) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
V
  6.   D.C.C. nr.813/03-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  7.   D.C.C. nr.814/03-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
V
  8.   D.C.C. nr.815/03-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și a prevederilor art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
V
  9.   D.C.C. nr.816/03-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
V
  10.   D.C.C. nr.817/03-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
V
  11.   D.C.C. nr.835/08-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  12.   Decizie nr.572/23-07-2008 (A.N.R.C.T.I.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației privind modificarea și completarea anexei la Decizia președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului de frecvențe radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
A
  13.   Decizie nr.XXV/16-04-2007 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. XXV (25) din 16 aprilie 2007
-
  14.   Decizie nr.XLVIII/04-06-2007 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. XLVIII (48) din 4 iunie 2007
-
  15.   Decizie nr.LVIII/24-09-2007 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. LVIII (58) din 24 septembrie 2007
-
  16.   Decizie nr.LX/24-09-2007 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. LX (60) din 24 septembrie 2007
-


Luni, 06 februarie 2023, 07:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.