Monitorul Oficial
nr. 570/29 iulie 2008

Publicare
  1.   D.C.C. nr.686/12-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. 1 din Codul de procedură penală
V
  2.   D.C.C. nr.689/12-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  3.   D.C.C. nr.697/17-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 din Codul de procedură penală
V
  4.   D.C.C. nr.700/17-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  5.   D.C.C. nr.709/17-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 913 alin. 3, art. 912 alin. 1, 4 și 5, art. 144 și art. 862 pct. 6 din Codul de procedură penală
V
  6.   D.C.C. nr.742/24-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  7.   D.C.C. nr.744/24-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 251-256 din Codul comercial, ale art. 1513 din Codul civil și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
V
  8.   D.C.C. nr.848/08-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
V
  9.   O. nr.A/5.996/27-06-2008 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 1.521 (2003), nr. 1.688 (2006) și nr. 1.792 (2007) privind situația din Liberia
-
  10.   O. nr.376/16-07-2008 (A.N.R.S.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru modificarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării și exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004
-
  11.   Decizie nr.XXVIII/16-04-2007 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. XXVIII (28) din 16 aprilie 2007
-
  12.   Decizie nr.LXXIX/05-11-2007 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. LXXIX (79) din 5 noiembrie 2007
-
  13.   Decizie nr.134/14-07-2008 (O.R.D.A.)
DECIZIE pentru completarea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică, prin punerea la dispoziția publicului a operelor muzicale pe internet sau alte rețele de comunicații de date, cu fir sau fără fir, și drepturile patrimoniale cuvenite în mod corespunzător titularilor drepturilor de autor, constituită prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 128/2008
-


Luni, 06 februarie 2023, 09:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.