Monitorul Oficial
nr. 410/2 iunie 2008

Publicare
  1.   L. nr.117/27-05-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
-
  2.   D. nr.530/26-05-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
-
  3.   L. nr.118/27-05-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
A
  4.   D. nr.531/26-05-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
-
  5.   L. nr.123/27-05-2008 
LEGE pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar
V
  6.   D. nr.536/26-05-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar
-
  7.   H.G. nr.563/28-05-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Spital Universitar Regional de Urgență" județul Constanța
-
  8.   H.G. nr.564/28-05-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Spital Universitar Regional de Urgență" județul Cluj
-
  9.   H.G. nr.571/28-05-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora, și pentru modificarea art. 2 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere și ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor
-
  10.   O. nr.342/28-05-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic
-
  11.   O. nr.1.068/28-05-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005
A
  12.   O. nr.1.187/16-04-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
-
  13.   O. nr.1.443/C/26-05-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenită funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
A
  14.   O. nr.2.326/16-05-2008 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor pentru modificarea anexei nr. 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.379/2006
-
  15.   Decizie nr.403/16-05-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale "TRYGON BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L
-
  16.   Decizie nr.405/16-05-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale "BROKERS ASIST BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L.
-


Miercuri, 17 aprilie 2024, 13:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.