Monitorul Oficial
nr. 238/27 martie 2008

Publicare
  1.   L. nr.46/19-03-2008 
LEGE - Codul silvic
-
  2.   Decizie nr.56/21-03-2008 
DECIZIE privind unele măsuri pentru reactualizarea componenței nominale a Comisiei pentru bursa specială "Guvernul României", aprobată prin Decizia primului-ministru nr. 393/2005
-
  3.   D. nr.380/18-03-2008 
DECRET privind promulgarea Legii - Codul silvic
-
  4.   D.C.C. nr.369/20-03-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (1), art. 35 alin. (2) lit. i) și art. 63 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției
V
  5.   H.G. nr.262/05-03-2008 
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei pentru soluționarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes național "Menținerea și dezvoltarea capacității de producție în câmpul minier Amaradia - Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbești și Olteț, județul Vâlcea"
-
  6.   H.G. nr.322/19-03-2008 
HOTĂRÂRE privind acordarea de facilități pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN Rev. 2
-
  7.   O. nr.37/13-03-2008 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2000 pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea pe categorii a consumatorilor captivi de energie electrică
-
  8.   O. nr.100/14-02-2008 (M.M.F.E.Ș.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  9.   Raport/27-03-2008 (A.E.P.)
RAPORT privind rezultatul controlului efectuat la Partidul Liberal Democrat Sector 3 - București
-
  10.   Raport/27-03-2008 (A.E.P.)
RAPORT privind rezultatul controlului efectuat la Partidul România Mare Sector 1 - București
-
  11.   Raport/27-03-2008 (A.E.P.)
RAPORT privind rezultatul controlului efectuat la Partidul Conservator - Organizația Județeană Galați
-
  12.   Raport/27-03-2008 (A.E.P.)
RAPORT privind rezultatul controlului efectuat la Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Ilfov
-
  13.   Raport/27-03-2008 (A.E.P.)
RAPORT privind rezultatul controlului efectuat la Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat Sector 1 - București
-
  14.   Raport/27-03-2008 (A.E.P.)
RAPORT privind rezultatul controlului efectuat la Partidul Noua Generație - Creștin Democrat
-


Vineri, 23 februarie 2024, 22:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.