Monitorul Oficial
nr. 228/25 martie 2008

Publicare
  1.   L. nr.45/19-03-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
-
  2.   D. nr.379/18-03-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
-
  3.   L. nr.50/19-03-2008 
LEGE pentru abrogarea lit. b) a art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate
A
  4.   D. nr.384/18-03-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru abrogarea lit. b) a art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate
-
  5.   L. nr.54/19-03-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
A
  6.   D. nr.388/18-03-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
-
  7.   L. nr.55/19-03-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
-
  8.   D. nr.389/18-03-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
-
  9.   L. nr.56/19-03-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și al Agenției pentru Strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
-
  10.   D. nr.390/18-03-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și al Agenției pentru Strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
-
  11.   L. nr.57/19-03-2008 
LEGE pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală
A
  12.   D. nr.391/18-03-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală
-
  13.   L. nr.58/19-03-2008 
LEGE pentru completarea art. 258 din Codul penal
A
  14.   D. nr.392/18-03-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 258 din Codul penal
-
  15.   L. nr.59/19-03-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei și Finanțelor
-
  16.   D. nr.393/18-03-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei și Finanțelor
-
  17.   L. nr.60/19-03-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea și completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  18.   D. nr.394/18-03-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea și completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  19.   D. nr.403/20-03-2008 
DECRET privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării
-
  20.   D.C.C. nr.208/28-02-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
  21.   H.G. nr.305/19-03-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea componenței Grupului de lucru pentru elaborarea și monitorizarea Planului de acțiuni referitor la îmbunătățirea mediului de afaceri, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2001
-
  22.   H.G. nr.307/19-03-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 2 alin. (1) lit. b) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 230/2006 pentru aprobarea plății contribuției României la programul Life Mediu, conform contractului LIFE05 ENV/RO/000106 "Dezvoltarea unui sistem de supraveghere și avertizare a impactului poluării aerului asupra mediului urban - AIR AWARE"
-


Duminică, 29 ianuarie 2023, 17:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.