Monitorul Oficial
nr. 163/3 martie 2008

Publicare
  1.   O.U.G. nr.15/27-02-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transmiterea unei suprafețe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic
V
  2.   O.U.G. nr.19/27-02-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  3.   H.G. nr.187/20-02-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de măsuri pentru revenirea în țară a cetățenilor români care lucrează în străinătate
-
  4.   Decizie nr.38/29-02-2008 
DECIZIE privind promovarea temporară a doamnei Ioana Apan în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei și Finanțelor
-
  5.   Decizie nr.39/29-02-2008 
DECIZIE pentru numirea doamnei Vajda Borbala în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
-
  6.   Decizie nr.40/27-02-2008 
DECIZIE privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale
-
  7.   O. nr.258/20-02-2008 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de control intern și revizie a activității desfășurate de structurile centrale și teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală
A
  8.   O. nr.590/28-02-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2008
-
  9.   O. nr.162/25-02-2008 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice și a modalităților de eliberare și utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate și pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum și a instrucțiunilor de completare și a modalităților de eliberare și utilizare ale acestuia
-


Duminică, 23 iunie 2024, 13:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.