Monitorul Oficial
nr. 810/28 noiembrie 2007

Publicare
  1.   L. nr.322/22-11-2007 
LEGE privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 20% deținute de stat la Societatea Națională ”Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța” - S.A. către județul Constanța
-
  2.   D. nr.995/20-11-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 20% deținute de stat la Societatea Națională ăAeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța” S.A. către județul Constanța
-
  3.   L. nr.323/22-11-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
-
  4.   D. nr.996/20-11-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
-
  5.   L. nr.329/22-11-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenției privind constituirea Oficiului European de Poliție (Convenția EUROPOL)
-
  6.   D. nr.1.002/20-11-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenției privind constituirea Oficiului European de Poliție (Convenția EUROPOL)
-
  7.   L. nr.330/22-11-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la București la 22 decembrie 2006
-
  8.   D. nr.1.003/20-11-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la București la 22 decembrie 2006
-
  9.   D. nr.992/20-11-2007 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei, pe de o parte, și Republica Bulgaria și România, pe de altă parte, privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European și a Acordului dintre România și Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă "n România, semnate la Bruxelles la 25 iulie 2007
-
  10.   D. nr.994/20-11-2007 
DECRET privind trecerea în rezervă a unui general cu patru stele din Ministerul Apărării
-
  11.   D. nr.1.007/21-11-2007 
DECRET privind conferirea unor decorații de război
-
  12.   D. nr.1.008/22-11-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului național Steaua României în grad de Mare Cruce
-
  13.   D. nr.1.009/22-11-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului național Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce
-
  14.   D. nr.1.010/22-11-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului național Steaua României în grad de Mare Cruce
-
  15.   D. nr.1.011/22-11-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler
-
  16.   D.C.C. nr.1.007/08-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 300 din Codul de procedură civilă
V
  17.   D.C.C. nr.1.008/08-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 327 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă
V
  18.   D.C.C. nr.1.048/13-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 217 alin. 1 din Codul penal
V
  19.   D.C.C. nr.1.049/13-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  20.   D.C.C. nr.1.050/13-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
V
  21.   D.C.C. nr.1.058/14-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 alin. 41 din Codul de procedură penală
V
  22.   O. nr.2.067/16-11-2007 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) și m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002
A
  23.   Decizie nr.9/22-09-2007 (C.Med.D.)
DECIZIE pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România
V
Rectificare:
  24.   H.G. nr.1.224/10-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu
A


Luni, 06 februarie 2023, 08:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.