Monitorul Oficial
nr. 213/29 martie 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.123/15-02-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (2), art. 273, art. 274 și art. 275 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  2.   D.C.C. nr.124/15-02-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 223 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  3.   D.C.C. nr.142/20-02-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (9) teza a doua din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
V
  4.   D.C.C. nr.161/27-02-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 10 lit. b) și c), art. 11 alin. (1) lit. a)- b) și art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
V
  5.   H.G. nr.267/14-03-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale Agenției Nucleare
A
  6.   H.G. nr.275/21-03-2007 
HOTĂRÂRE privind reorganizarea și funcționarea Agenției pentru Strategii Guvernamentale
A
  7.   H.G. nr.278/21-03-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 900/2005 privind înființarea Societății Comerciale "Zirom" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Zirom"
-
  8.   H.G. nr.288/21-03-2007 
HOTĂRÂRE privind reorganizarea Muzeului Național "George Enescu"
-
  9.   O. nr.213/21-03-2007 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine
-
  10.   O. nr.215/21-03-2007 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 3b) la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator și pentru autorizația de clasificare și a modelelor rapoartelor de clasificare și registrului agențiilor de clasificare
A
  11.   O. nr.326/12-03-2007 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea Metodologiei pentru delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă care aparțin domeniului public al statului
A
  12.   C.E.D.O./12-10-2006 
HOTĂRÂREA din 12 octombrie 2006 în Cauza Kaya împotriva României
-


Duminică, 21 iulie 2024, 13:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.