Monitorul Oficial
nr. 194/21 martie 2007

Publicare
  1.   L. nr.46/13-03-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-
  2.   D. nr.182/12-03-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-
  3.   L. nr.47/13-03-2007 
LEGE pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
-
  4.   D. nr.183/12-03-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
-
  5.   L. nr.48/13-03-2007 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii
-
  6.   D. nr.184/12-03-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii
-
  7.   L. nr.49/13-03-2007 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
-
  8.   D. nr.185/12-03-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
-
  9.   L. nr.50/13-03-2007 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici
A
  10.   D. nr.186/12-03-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici
-
  11.   L. nr.51/13-03-2007 
LEGE pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
-
  12.   D. nr.187/12-03-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
-
  13.   H.G. nr.253/07-03-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Guineea privind reglementarea datoriei Republicii Guineea către România, semnat la București la 1 noiembrie 2006
-
  14.   H.G. nr.262/14-03-2007 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
-
  15.   H.G. nr.263/14-03-2007 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor
-
  16.   O. nr.27/10-01-2007 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru modificarea și completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu
-
  17.   O. nr.148/02-03-2007 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.263/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calității și comercializarea semințelor de plante furajere
A
  18.   Decizie nr.184/12-03-2007 (A.N.R.G.N.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea datelor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale
A
  19.   O. nr.185/12-03-2007 (A.N.R.G.N.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind prelungirea duratei de valabilitate a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordinele președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 274/2006, nr. 275/2006 și nr. 284/2006
V
  20.   O. nr.656/C/07-03-2007 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001
-
  21.   O. nr.663/C/08-03-2007 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcții de execuție, asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției
-


Duminică, 05 decembrie 2021, 11:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.