Monitorul Oficial
nr. 12/8 ianuarie 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.836/16-11-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
V
  2.   H.G. nr.1.760/06-12-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor părți dintr-un imobil situat în municipiul București, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
-
  3.   H.G. nr.1.811/13-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea redistribuirii pe autorități și instituții publice a consilierilor pentru afaceri europene
-
  4.   H.G. nr.1.815/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al orașului Pucioasa și în administrarea Consiliului Local al Orașului Pucioasa
-
  5.   H.G. nr.1.817/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport - Direcția pentru Sport a Județului Timiș în domeniul public al municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara
-
  6.   H.G. nr.1.862/21-12-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern în valoare de 100 milioane euro, destinat completării finanțării acordate de Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională prin împrumutul ROM P-3, pentru Proiectul de reabilitare a căii ferate București-Constanța, secțiunile BucureștiBucurești Băneasa și Fetești-Constanța
-
  7.   H.G. nr.1.865/21-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea limitelor valorice privind competențele de aprobare a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi
-
  8.   H.G. nr.1.870/21-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.100/2004 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli, persoane fizice, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2004
-
  9.   H.G. nr.1.875/21-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 595/2000 privind stabilirea serviciului public pentru transportul pasagerilor și al mărfurilor de strictă necesitate între localitățile din Delta Dunării și municipiul Tulcea
-
  10.   H.G. nr.1.880/21-12-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția Națională Antidrog, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a rețelei securizate de comunicații de arie extinsă
-
  11.   H.G. nr.1.888/21-12-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Autoritatea Națională a Vămilor în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
-
  12.   O. nr.2.243/29-12-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la garantarea drepturilor de import
V


Vineri, 21 iunie 2024, 16:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.