Monitorul Oficial
nr. 1038/28 decembrie 2006

Publicare
  1.   O.U.G. nr.118/21-12-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
V
  2.   H.G. nr.1.844/21-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
-
  3.   H.G. nr.1.845/21-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Autonome "Rasirom"
-
  4.   H.G. nr.1.847/21-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, bugetelor locale ale unor unități administrativ-teritoriale, pentru finanțarea acțiunilor privind reconstruirea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamități naturale inundații și/sau alunecări de teren
-
  5.   H.G. nr.1.850/21-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
V
  6.   H.G. nr.1.853/21-12-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe în valoare de 60 milioane euro și 10 milioane USD, destinate asigurării parțiale a necesarului de finanțat pentru derularea unor proiecte din portofoliul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
-
  7.   H.G. nr.1.901/22-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.268/2006 privind sprijinul financiar care se acordă producătorilor agricoli în anul 2006 pentru anumite cantități de legume și fructe proaspete destinate prelucrării industriale, cuantumul sprijinului financiar, sumele alocate pentru fiecare produs, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.205/2004 privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor agricoli pentru unele legume și fructe proaspete destinate prelucrării industriale, precum și pentru completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.205/2004
-
  8.   H.G. nr.1.902/22-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier și din sectorul piscicol
-
  9.   H.G. nr.1.903/22-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2006 privind sprijinul direct al statului, sub formă de primă de producție, acordat producătorilor de tutun în anul 2006 în scopul creșterii producției și a calității tutunului
-
  10.   H.G. nr.1.904/22-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale și utilizării în industria alimentară
V
Rectificare:
  11.   H.G. nr.1.616/22-11-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale
-


Joi, 20 iunie 2024, 01:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.