Monitorul Oficial
nr. 951/24 noiembrie 2006

Publicare
  1.   L. nr.417/16-11-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006
-
  2.   D. nr.1.279/14-11-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006
-
  3.   D. nr.1.217/01-11-2006 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari, subofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri din Ministerul Administrației și Internelor
-
  4.   D. nr.1.305/23-11-2006 
DECRET pentru revocarea din funcție a unui membru al Guvernului
-
  5.   D.C.C. nr.705/19-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
V
  6.   H.G. nr.1.612/20-11-2006 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor bănesc unor categorii de pensionari care beneficiază de pensie din sistemul public de pensii
-
  7.   H.G. nr.1.616/22-11-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale
-
  8.   H.G. nr.1.617/22-11-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele județe
-
  9.   H.G. nr.1.618/22-11-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județul Hunedoara
-
  10.   H.G. nr.1.619/22-11-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru județul Hunedoara
-
  11.   H.G. nr.1.620/22-11-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unități administrativ-teritoriale, în vederea organizării și desfășurării, în perioada 24 decembrie 2006 - 1 ianuarie 2007, a manifestărilor ocazionate de aderarea României la Uniunea Europeană
-
  12.   H.G. nr.1.621/22-11-2006 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Comerțului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
-
  13.   H.G. nr.1.622/22-11-2006 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
-
  14.   H.G. nr.1.623/22-11-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale
-
  15.   H.G. nr.1.624/22-11-2006 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
-
  16.   Decizie nr.193/22-11-2006 
DECIZIE privind numirea domnului Tufă Radian Doru în funcția publică de secretar general al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
-
Republicare:
  17.   O.G. nr.43/30-01-2000 
ORDONANȚĂ privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
V


Duminică, 26 mai 2024, 07:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.