Monitorul Oficial
nr. 938/20 noiembrie 2006

Publicare
  1.   L. nr.393/30-10-2006 
LEGE privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924
V
  2.   D. nr.1.203/27-10-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924
-
  3.   D. nr.1.221/01-11-2006 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari și subofițeri din Serviciul Român de Informații
-
  4.   D. nr.1.266/14-11-2006 
DECRET pentru numirea unui judecător
-
  5.   D. nr.1.267/14-11-2006 
DECRET pentru numirea unui judecător
-
  6.   D. nr.1.268/14-11-2006 
DECRET pentru numirea unui judecător
-
  7.   D. nr.1.269/14-11-2006 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  8.   D. nr.1.270/14-11-2006 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  9.   D. nr.1.271/14-11-2006 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  10.   D. nr.1.272/14-11-2006 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  11.   D. nr.1.273/14-11-2006 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  12.   D. nr.1.274/14-11-2006 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  13.   D. nr.1.275/14-11-2006 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  14.   D. nr.1.276/14-11-2006 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  15.   D. nr.1.281/14-11-2006 
DECRET privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român
-
  16.   O. nr.268/14-11-2006 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ce stabilește regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animală pentru examenul de laborator, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 13/2005
-
  17.   O. nr.2.562/C/15-11-2006 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de consilier de probațiune și inspector de probațiune
A
Republicare:
  18.   L. nr.422/18-07-2001 
LEGE privind protejarea monumentelor istorice
V


Marți, 27 februarie 2024, 02:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.