Monitorul Oficial
nr. 824/6 octombrie 2006

Publicare
  1.   H.G. nr.1.275/13-09-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.233/1996 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT București
A
  2.   H.G. nr.1.346/27-09-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu
-
  3.   O. nr.461/26-09-2006 (C.N.A.S.)
ORDIN al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 315/2006 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale
-
Republicare:
  4.   L. nr.16/06-03-1995 
LEGE privind protecția topografiilor circuitelor integrate
V


Duminică, 21 aprilie 2024, 14:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.