Monitorul Oficial
nr. 486/5 iunie 2006

Publicare
  1.   H.S. nr.17/01-06-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înființarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmațiilor cu privire la existența unor centre de detenție ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României
-
  2.   D.C.C. nr.401/09-05-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă
V
  3.   O.U.G. nr.39/31-05-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996
V
  4.   H.G. nr.671/24-05-2006 
HOTĂRÂRE privind constituirea stocurilor minime de siguranță pentru produse petroliere în anul 2006
-
  5.   H.G. nr.675/24-05-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la Kiev la 2 februarie 2006
-
  6.   H.G. nr.693/31-05-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției financiare anuale a României pentru participarea la Secretariatul Forumului Internațional pentru Energie
-
  7.   H.G. nr.694/31-05-2006 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov
-
  8.   H.G. nr.695/31-05-2006 
HOTĂRÂRE privind organizarea și gestionarea sistemului informațional pentru agricultură și silvicultură
-
  9.   H.G. nr.696/31-05-2006 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Alba din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
-
  10.   H.G. nr.697/31-05-2006 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 710/1996 privind intrarea, ieșirea din țară și tranzitul mărfurilor purtătoare de accize
A
  11.   H.G. nr.698/31-05-2006 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba
-
  12.   O. nr.123/02-06-2006 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 37/2005 privind informațiile de interes public și secretele de serviciu
A
  13.   O. nr.1.319/30-05-2006 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul arhivistic, precum și a modelului de legitimație a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal
-
Rectificare:
  14.   D. nr.110/11-05-1995 
DECRET privind conferirea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"
-
  15.   D. nr.652/22-12-1997 
DECRET privind conferirea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945"
-
  16.   D. nr.738/10-11-2003 
DECRET privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945
i


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 04:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.