Monitorul Oficial
nr. 420/16 mai 2006

Publicare
  1.   L. nr.129/12-05-2006 
LEGE privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localitățile din mediul rural
V
  2.   D. nr.649/10-05-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localitățile din mediul rural
-
  3.   L. nr.131/12-05-2006 
LEGE pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară
A
  4.   D. nr.651/10-05-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară
-
  5.   O.U.G. nr.35/10-05-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
V
  6.   O.U.G. nr.36/10-05-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
A
  7.   H.G. nr.601/10-05-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
-
  8.   H.G. nr.602/10-05-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei privind determinarea oportunității proiectelor
-
  9.   H.G. nr.603/10-05-2006 
HOTĂRÂRE privind revocarea și numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
-
  10.   H.G. nr.605/10-05-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
-
  11.   H.G. nr.606/10-05-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Sibiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, județul Sibiu
-
  12.   H.G. nr.607/10-05-2006 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.609/2003 privind prețurile produselor subvenționate din sectorul minier
-
  13.   H.G. nr.611/10-05-2006 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
-
  14.   Decizie nr.52/11-05-2006 
DECIZIE privind numirea domnului Dan Dungaciu în funcția de subsecretar de stat pentru românii de pretutindeni în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
-


Duminică, 23 iunie 2024, 14:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.